23. Rocznica zboru w Sanoku

Opublikowane przez admin w dniu

W czerwcu 1995 roku odbyło się oficjalne otwarcie kaplicy w Sanoku przy ulicy Zamkowej 11. Przez wszystkie kolejne lata, jako zbór widzieliśmy Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Jak co roku w czerwcu, chcemy razem z zaproszonymi gośćmi oddawać Bogu chwałę i dziękczynienie za Jego dzieło w Sanoku.

 

“Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.” 

Jeremiasz 29:11-13

 

Serdecznie  zapraszamy!

 

Szczegóły wydarzenia:

Nabożeństwo 16.06.2018r. godzina 19:00

Nabożeństwo 17.06.2018r. godzina 10:00

Brat usługujący: Wojciech Leszczyński pastor zboru KChWE w Warszawie

W niedzielę po nabożeństwie serdecznie wszystkich zapraszamy na poczęstunek!

Kategorie: