Zakup działki w Czarnej

Drodzy bracia i siostry,

Pojawiła się możliwość zakupu działki, graniczącej z naszym ośrodkiem. Jest to dla Nas bardzo ważne, ponieważ przez tą działkę przebiegają odpływy z naszej oczyszczalni ścieków. Będąc jej właścicielami unikniemy jakichkolwiek nieporozumień lub roszczeń od ewentualnych nowych nabywców.

Nasze możliwości finansowe są ograniczone, dodatkowo nie sprzyjają nam okoliczności spowodowane pandemią, dlatego nie jesteśmy w stanie sami pokryć kosztów.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe. Każda wpłata jest dla Nas bardzo cenna i ważna.

Wpłat można dokonać na konto zboru EWZ Sanok.

82 8642 1184 2018 0005 0308 0001 z dopiskiem "na zakup działki w Czarnej".

Z góry dziękujemy
Michał i Gosia Cichaczewscy