Dlaczego obchodzimy święto dziękczynienia

Opublikowane przez admin w dniu

W Starym Testamencie święta określane są cyklem rocznym i wywodzą się z pastersko-rolniczych zwyczajów. W późniejszych czasach związano je z określonymi wydarzeniami historii zbawienia.

Pascha – była najważniejszym świętem i do dziś zachowała w judaizmie swoje centralne miejsce. Jest to święto pasterskie, z okazji którego składano ofiarę z młodego zwierzęcia, aby wyjednać płodność i pomyślność dla całej trzody.

Święto Niekwaszonego Chleba, inaczej Święto Przaśników – jest świętem rolniczym, które zaczęto obchodzić po wzięciu w posiadanie Kanaanu (III Moj. 23:10)

Święto Tygodni – święto zakończenia żniw (II Moj. 34:22)

Święto Namiotów – święto obchodzone po zbiorach wina i owoców (V Moj. 16:13, III Moj.23:39).
Początkowo święto to miało charakter rolniczy i było niejako dożynkami obchodzonymi na zakończenie rocznego cyklu wegetacyjnego. Połączone było ze złożeniem w darze plonów. W ten sposób dziękowano Bogu za płodność ziemi.

Święta te miały głębokie znaczenie w historii narodu izraelskiego, ponieważ odzwierciedlały jego najważniejsze wydarzenia. Chciałbym jednak zaakcentować połączenie tych świąt z cyklem rolniczym. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób i ile razy naród izraelski dziękował Bogu za plony.

W Nowym Testamencie zbory postanowiły raz w roku, po zbiorach płodów, dziękować Bogu za ich obfitość. Osobiście uważam, że jest to dobry zwyczaj. Bóg z pewnością oczekuje, byśmy codziennie, spożywając pokarm wyrażali Jemu wdzięczność. W wielu krajach na świecie ludzie cierpią głód. Podczas podróży misyjnej do Afryki (Kenia, Uganda) byłem świadkiem, jak wiele rodzin głoduje. Pomimo tego, że mają tak niewiele, potrafią się jednak dzielić z innymi. Drodzy rodzice! Zachęcam do tego, by uczyć nasze dzieci szacunku do chleba oraz dzielenia się z potrzebującymi. Wiele żywności w naszym kraju trafia do śmietników i na wysypiska. Tak nie powinno być.

Szczerze zachęcam, abyśmy uroczyście obchodzili Święto Plonów. Bądźmy wdzięczni Bogu za obfitość pokarmów w naszym kraju. Bóg tego oczekuje od nas.

I Tesaloniczan 5:18
„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.”

Efezjan 5:20
„Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

 

Pastor Tadeusz Krzok

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *